Gebruiksvoorwaarden

Van kracht vanaf 19 april 2018

Welkom bij ISL Online!

Deze pagina bevat het wettelijk kader voor het gebruik van de websites, producten en diensten van ISL Online (gezamenlijk ‘ISL Online software’ genoemd), bestaande uit Servicevoorwaarden, Privacybeleid, Licentieovereenkomst, Service Level Agreement (SLA), Terugbetalingsbeleid en Cookiesbeleid. Voordat u de ISL Online software gebruikt, dient u op de hoogte te zijn van de inhoud van de hierboven vermelde documenten.

Download de Serviceovereenkomst

"ISL Online" of "Wij" of "Onze" verwijst naar het ISL Online hoofdkantoor of onze verwante bedrijven (dochterondernemingen). Zie de afdruk voor details.

 1. Bedrijfsdoel
 2. Privacy
 3. Licentieovereenkomst
 4. Service Level Agreement (SLA)
 5. Prijs
 6. Valuta
 7. Belastingen
 8. Online betalingen
 9. Bank overschrijving
 10. Erkende Partners
 11. Bestellen via de telefoon, fax of e-mail
 12. Factuur
 13. Terugbetalingsbeleid
 14. Wijzigingen
 15. Impressum