Terugbetalingsbeleid

Van kracht vanaf 26 april 2018

Als u vaststelt dat onze software niet werkt zoals verwacht, raden we u aan om ons te contacteren om een terugbetaling te regelen (als u het product binnen de laatste 15 dagen hebt gekocht) of het terugbetalingsbeleid van de reseller van wie u de software hebt gekocht, volgen. Bedankt voor het proberen van onze producten. Alle retouren voor gedownloade software moeten vooraf worden geautoriseerd door ISL Online.

Om een terugbetaling te regelen, voert u de volgende stappen uit.

Stap 1. Bepalen of u aanspraak kunt maken

Aankopen bij het ISL Online Hoofdkwartier of op de website.

Als u de ISL Online software rechtstreeks bij ons heeft gekocht, volg de instructies in Stap 2.

Aankopen bij onze Erkende partners.

Als u een product wil terugsturen en de ISL Online software heeft aangekocht bij een van onze Erkende partners, dient u rechtstreeks met hen contact op te nemen en hun terugstuurrichtlijnen te volgen. In de meeste gevallen zullen zij uw terugbetalingsverzoek snel behandelen.

Stap 2. Uw aankoopbewijs e-mailen

Om uw terugbetaling te claimen, stuurt u de e-mailbevestiging (ontvangstbewijs) door naar sales@islonline.com samen met de reden van het terugsturen van de software. Als u uw e-mailbevestiging niet kunt vinden, moet u ons uw contactgegevens en andere details geven, zodat we uw bestelling kunnen vinden. De aankoopdatum moet binnen de laatste 15 dagen liggen.

Stap 3. Een certificaat voor softwarevernietiging invullen, ondertekenen en terugsturen

Wij sturen u een e-mail die u informeert of u in aanmerking komt voor een terugbetaling op basis van het aankoopbewijs dat u aan ons verstrekt. De e-mail bevat ook een vorm van Affidavit of Software Destruction.

Om een terugbetaling te krijgen moet u het ontvangen certificaat voor softwarevernietiging binnen 15 dagen na de aankoop afdrukken, invullen, ondertekenen en terugsturen. U moet ook alle kopieën van de software die u heeft gemaakt of ergens hebt opgeslagen, vernietigen, en de software de-installeren op alle computers die u bezit of controleert en waarop u de software hebt geïnstalleerd. Zodra u het certificaat voor softwarevernietiging heeft teruggestuurd naar ISL Online, worden alle licenties die u heeft voor het gebruik van de software onmiddellijk beëindigd en zal het verdere gebruik van de software een inbreuk zijn op de auteursrechten en op andere intellectuele eigendomsrechten.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om dit Terugbetalingsbeleid op elk moment te wijzigen of aan te vullen. Eventuele wijzigingen worden op deze website geplaatst samen met de ingangsdatum. We raden u aan deze website te volgen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. In het geval dat de wijzigingen wezenlijk van invloed zijn op uw rechten of verplichtingen hieronder, zullen we redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van de verandering. Als u onze producten en diensten blijft gebruiken nadat het herziene Terugbetalingsbeleid van kracht is geworden, houdt dat in dat u de huidige versie van dit Terugbetalingsbeleid heeft gelezen, begrepen en ermee instemt.