Licenčna pogodba

Veljaven od 28 marca 2024

Ta Licenčna pogodba je pogodba med ISL Online (licencodajalcem) in vami (licencojemalcem) glede dostopa ali uporabe Programske opreme. Programska oprema je zaščitena z zakoni in predpisi o intelektualni lastnini. Pomembno je opozoriti, da je dostop do Programske opreme zagotovljen Strankam kot del storitve, razen pri ponudbi Programskega paketa Samogostovanje, kjer je Programska oprema licencirana in ne prodana. Z namestitvijo, kopiranjem, prenosom, dostopom ali drugo uporabo Programske opreme se strinjate s pogoji te Licenčne pogodbe.

Izrazi, definirani v Pogojih poslovanja, imajo, razen če v tej Licenčni pogodbi ni drugače določeno, enak pomen v tej Licenčni pogodbi.

Prenesite Licenčno pogodbo

1. Definicije

Sočasna seja ali Hkratna seja. Ko Uporabnik vzpostavi sejo in med trajanjem celotne seje, je seja opredeljena kot Sočasna seja (ali Hkratna seja).

Sočasni uporabnik. Ko uporabnik vzpostavi sejo in vse med trajanjem seje, je uporabnik opredeljen kot Sočasni uporabnik.

Stranka ali vi. Nanaša se na pravno osebo (ali posameznika), ki želi dostopati ali uporabljati Programsko opremo v skladu s to Licenčno pogodbo.

Namizna aplikacija in Mobilna aplikacija. Namizna aplikacija je programska aplikacija ali spletna aplikacija, ki jo je treba namestiti in uporabljati na namiznem ali prenosnem računalniku za dostop in uporabo Programske opreme. Mobilna aplikacija je programska ali spletna aplikacija, ki jo je treba namestiti in uporabljati na mobilni napravi, kot je pametni telefon ali tablični računalnik, za dostop in uporabo Programske opreme

Končni uporabnik ali stranka. Oseba, ki se pridruži Seji, da prejme oddaljeno podporo za namizje ali podobne storitve, ki so vam zagotavljene z uporabo Programske opreme.

Račun ISL Online. Za dostop ali uporabo Programske opreme se morate registrirati pri nas. Ko je Račun ISL Online ustvarjen, lahko upravljate tudi nastavitve Programske opreme, Programskega paket in Uporabnike znotraj svojega Računa ISL Online.

ISL Online Cloud ali ISL Online Network. Globalno omrežje strežnikov, ki se nahajajo v profesionalnih podatkovnih centrih, ki jih izključno upravlja ISL Online v skladu s strogimi varnostnimi standardi. ISL Online Network gosti Seje, ki jih vzpostavijo Uporabniki z uporabo Programskega paketa Brezplačni preizkus, Predplačniški in Profesionalni ("Software-as-a-Service").

Upravljana naprava. Računalnik ali mobilna naprava, na kateri je nameščen in aktiven agent za oddaljenni dostop (programska enota imenovana "ISL AlwaysOn"). Ta omogoča Uporabniku, da dostopa in upravlja z oddaljeno Upravljano napravo.

Obseg storitev. Morebitne omejitve, ki veljajo za vaš Račun ISL Online v zvezi z dostopom ali uporabo Programske opreme (npr. največje število Sočasnih sej, Uporabnikov ali Upravljanih naprav in druge omejitve, kot so vključene funkcije, določeno Obdobje naročnine, upravičenost do posodobitev in nadgradenj ter druge značilnosti Programske opreme).

Seja. Katera koli povezava z oddaljenim namizjem, ki jo Uporabnik vzpostavi z uporabo Programske opreme.

Podatki seje. Vsi podatki in informacije, kot so podatki o skupni rabi zaslona, datoteke, zvok in video (vsebina Sej), ki se prenašajo med Sejami.

Programska oprema. Programska oprema (izdelki in storitve, vključno s Spletno stranjo, Namiznimi aplikacijami in Mobilnimi aplikacijami ter povezanimi programskimi moduli, mediji, tiskanimi gradivi, elektronsko dokumentacijo, posodobitvami programske opreme, dodatnimi komponentami, spletnimi storitvami in drugimi povezanimi dodatki) je razvita in zagotovljena pod blagovno znamko ISL Online na naslednjih naslovih www.islonline.com in www.islonline.net ("Spletna stran") s strani XLAB d.o.o., zasebnega podjetja z omejeno odgovornostjo, organiziranega po zakonih Slovenije, z registracijsko številko 1639714, ID za DDV: SI15779092 in poslovnim naslovom Pot za Brdom 100, 1000 Ljubljana, Slovenija ("Sedež ISL Online").

Programski paket. Nanaša se na določen paket ali raven dostopa ali uporabe Programske opreme z določenim naborom funkcij in cenami. Funkcije in funkcionalnosti, ki so na voljo znotraj Programskega paketa, se razlikujejo glede na posebne potrebe in zahteve Strank, različne možnosti cen pa so na voljo glede na dejavnike, kot so omejitve uporabe, trajanje dostopa in raven zagotovljene podpore.

Naročniško obdobje ali Veljavnost. Obdobje, ki se začne z registracijo Računa ISL Online ali aktivacijo aktivacijskega ključa, ki ga prejmete po zaključku nakupa, in se konča na datum, kot je določen z Obsegom storitev vaše pravice dostopa ali licence ob času vašega nakupa.

Uporabnik ali Licencirani uporabnik ali Operater. Nanaša se na vas ali osebo, ki jo zaposlujete ali angažirate, in je pooblaščena za začetek Seje z uporabo Programske opreme.

2. Programski paketi

Stranke lahko dostopajo ali uporabljajo Programsko opremo na podlagi izbranega Programskega paketa v skladu s Splošnimi pogoji. Na voljo so naslednji Programski paketi:

Brezplačni preizkus

S kreiranjem Računa ISL Online lahko Upravičene stranke začnejo brezplačni preizkus Programske opreme za obdobje 15 dni ali dlje, kot določa ISL Online. Med obdobjem Brezplačnega preizkusa je Stranki zagotovljena pravica do dostopa do Programske opreme, ki jo gosti ISL Online Cloud. Po preteku obdobja Brezplačnega preizkusa se dostop do Programske opreme in vse povezane pravice prekinejo.

Predplačniški

Ta Programski paket Stranki zagotavlja pravico do dostopa do Programske opreme, ki jo gosti ISL Online Cloud, za obdobje kupljenih minut Seje ali za 12 mesecev, kar nastopi prej. Stranke lahko kupijo določeno število minut seje v skladu z Obsegom storitev in Cenikom, ki velja ob času nakupa. Dostop do Programske opreme in vse povezane pravice se prekinejo bodisi po 12 mesecih po nakupu bodisi, ko so porabljene vse kupljene minute Seje, kar nastopi prej.

Profesionalni

Ta Programski paket Stranki zagotavlja pravico do dostopa do Programske opreme, ki jo gosti ISL Online Cloud, za trajanje naročniškega obdobja v skladu z Obsegom storitev in Cenikom, ki velja ob času nakupa. Po preteku naročniškega obdobja se dostop do Programske opreme in vse povezane pravice prekinejo.

Samogostovanje

Ta Programski paket je nakup licence, pri katerem so Stranke upravičene do dostopa in uporabe Programske opreme na lastni strežniški infrastrukturi. Upravičene stranke lahko začnejo brezplačni preizkus licence za Samogostovanje Programske opreme za obdobje 30 dni ali dlje, kot določa ISL Online. Po preizkusnem obdobju se vaša pravica do dostopa in uporabe Programske opreme ter vse povezane pravice prekinejo. Pri uporabi licence za Samogostovanje lahko Stranke namestijo in uporabljajo Programsko opremo na lastni strežniški infrastrukturi v skladu z Obsegom storitev in Cenikom, ki velja ob času nakupa. Po preteku naročniškega obdobja (če je to ustrezno) se vaša pravica do dostopa in uporabe Programske opreme ter vse povezane pravice prekinejo.

Podjetniški

ISL Online ponuja Programsko opremo in povezane storitve podjetniškim Strankam kot rešitev upravljanega zasebnega oblaka (MPC). Rešitev MPC je sistem enojnega najemnika, izključno gostovan sistem, prilagojen posebnim potrebam podjetniških Strank. Za dostop do sistema MPC je treba skleniti Pogodbo o upravljanem zasebnem oblaku med ISL Online in Stranko.

Dodatno

Dodatne storitve, povezane s Programsko opremo, ki jih zagotavlja ISL Online ali njegovi Pooblaščeni partnerji, kot so usposabljanje, prilagajanje, integracija, svetovanje in podobne storitve, so na voljo na zahtevo. Morebitne dodatne storitve in provizije je treba dogovoriti pisno.

3. Dodelitev pravice dostopa in licence

Namizne aplikacije in Mobilne aplikacije

ISL Online Uporabniku in Končnemu uporabniku podeljuje pravico do dostopa in uporabe Namiznih aplikacij in Mobilnih aplikacij na lastnih napravah za dostop in uporabo Programske opreme; Uporabniku in Končnemu uporabniku je podeljena neizključna, brez pravice dajanja v podlicenco, neprenosljiva, brezplačna, svetovna licenca za prenos, namestitev in uporabo Namiznih in Mobilnih aplikacij na lastnih napravah za dostop in uporabo Programske opreme, in to ob upoštevanju pogojev in določil te Licenčne pogodbe.

Programska oprema kot storitev (Software-as-a-Service)

Ko ISL Online Stranki podeli pravico do dostopa do Programske opreme, ki jo gosti ISL Online Cloud, to pomeni, da se Programska oprema prodaja Stranki kot Programska oprema kot storitev in se Stranki podeli neizključna, brez pravice dajanja v podlicenco, neprenosljiva, svetovna licenca za dostop in uporabo Programske opreme, nameščene na ISL Online Cloud, kot storitve med Brezplačnim preizkusnim obdobjem, kupljenimi minutami Sej ali Naročniškim obdobjem, v skladu z Obsegom storitev in Cenikom, ki velja ob času nakupa, in ob upoštevanju pogojev in določil te Licenčne pogodbe.

Licenca za samogostovanje

Ko ISL Online Stranki podeli pravico do dostopa in uporabe Programske opreme na lastni strežniški infrastrukturi, se Stranki podeli neizključna, brez pravice dajanja v podlicenco, neprenosljiva, svetovna licenca za dostop, namestitev ali uporabo Programske opreme na lastni strežniški infrastrukturi med Naročniškim obdobjem, v skladu z Obsegom storitev in Cenikom, veljavnim ob času nakupa, in ob upoštevanju pogojev in določil te Licenčne pogodbe.

Splošno

Stranka sme dostopati, nameščati ali uporabljati Programsko opremo le za poslovne namene lastne pravne osebe. Upoštevati je treba, da se vsaka pravna oseba šteje za ločeno, če imajo različne davčne številke. V skladu s to Licenčno pogodbo niso podeljene nobene implicitne licence, vse neizrecno podeljene pravice pa so pridržane za ISL Online.

4. Dovoljena uporaba

Splošno

Stranka se strinja, da bo dostopala ali uporabljala Programsko opremo le v skladu s Splošnimi pogoji. Za vsak dostop ali uporabo Programske opreme, ki presega obseg Splošnih pogojev, je potrebno predhodno pisno soglasje ISL Online.

Politika poštene uporabe

Ta Politika poštene uporabe je namenjen zagotavljanju poštene in dosledne izkušnje za vse Uporabnike in Končne uporabnike Programske opreme ter preprečevanju, da bi posamezen Uporabnik ali Končni uporabnik porabil prekomerne vire in negativno vplival na delovanje drugih. Med uporabo Predplačniških in Profesionalnih Programskih paketov se Podatki sej prenašajo prek oblaka ISL Online. Uporabniki in Končni uporabniki morajo spoštovati uporabo prometa podatkov v skladu z namenom poslovanja, kot je opisano v Pogojih poslovanja. Dejavnosti, ki vodijo do prekomernega prometa podatkov ali negativno vplivajo na omrežje ali druge Uporabnike ali Končne uporabnike, so prepovedane. Takšne dejavnosti lahko vključujejo, vendar niso omejene na, izvajanje procesov, ki ustvarjajo obsežen promet podatkov, obsežno izmenjavo datotek, obsežno pretočno predvajanje videa ali sodelovanje v podobnih dejanjih. ISL Online si pridržuje pravico do spremljanja uporabe prometa podatkov za zagotavljanje skladnosti s Politiko poštene uporabe. V primeru kršitev politike lahko ISL Online sprejme ustrezne ukrepe, kot so opozorila, omejevanje hitrosti prenosa podatkov, nalaganje dodatnih stroškov ali začasna ustavitev ali prekinitev storitev brez vračila kakršnih koli plačanih nadomestil, če obstajajo, ne glede na količino preostalega časa strankine naročnine ali preostalih minut seje. Ti ukrepi se lahko uporabijo ne glede na programski paket.

Nesprejemljiva uporaba

Stranki je prepovedano dostopati do ali uporabljati ali omogočiti ali dovoliti drugim, da dostopajo do ali uporabljajo Programsko opremo na katerikoli od naslednjih načinov: (a) za obratni inženiring, dekompiliranje, razstavljanje ali zaobid tehničnih omejitev Programske opreme; (b) za proizvodnjo ali trženje storitev ali izdelkov, ki so v bistvu podobni Programski opremi; (c) na kakršen koli način, ki bi lahko poškodoval, preobremenil, oslabil ali kako drugače oviral Programsko opremo; (d) za odstranjevanje, spreminjanje ali prikrivanje avtorskih pravic, blagovnih znamk ali drugih obvestil o lastništvu; (e) za kakršno koli nedovoljeno, nezakonito, goljufivo ali škodljivo dejavnost; (f) za kršitev integritete ali razpoložljivosti katerega koli računalnika, programske aplikacije ali omrežja; ali (g) za pošiljanje nezaželenih množičnih e-poštnih sporočil ali drugih nezaželenih sporočil (običajno imenovanih "spam").

Vsaka kršitev te določbe se šteje za bistveno kršitev pogodbe med stranko in ISL Online in bo predmet ukrepanja ISL Online, vključno z, vendar ne omejeno, z začasno prekinitvijo ali prekinitvijo storitev in pogodbe, ne glede na določbe 12. člena te pogodbe. ISL Online bo zadevno stranko o tem obvestil preko običajnih komunikacijskih kanalov. V primeru prekinitve storitev zaradi nesprejemljive uporabe, stranka ni upravičena do povračila stroškov, ki jih je stranka plačala ISL Online, če ta obstajajo, ne glede na količino preostalega časa strankine naročnine ali preostalih minut seje. Ti ukrepi se lahko uporabijo ne glede na programski paket. ISL Online zbere dokaze o nesprejemljivi uporabi in jih na zahtevo stranke predloži stranki v pregled.

5. Nadgradnje in posodobitve

ISL Online ima izključno pravico do uvedbe morebitnih posodobitev ali nadgradenj Programske opreme. Vaša upravičenost in drugi pogoji glede posodobitev ali nadgradenj Programske opreme so določeni z izbranim Programskim paketom in posebnimi pogoji, določenimi na Ceniku ob času vašega nakupa izbranega Programskega paketa. Morebitne posodobitve ali nadgradnje Programske opreme bodo urejene s pogoji te Licenčne pogodbe.

6. Pravice in obveznosti

ISL Online ima dovoljenje za spremljanje delovanja in zmogljivosti Programske opreme, ki jo uporablja Stranka, ter na podlagi teh podatkov ustvarja analitiko zmogljivosti. Vendar pa bo vse sledenje in analitika, ki jih izvaja ISL Online, anonimizirana in združena, da se zaščiti zasebnost Stranke.

Na zahtevo Stranke in plačilo razumnih stroškov in izdatkov za pridobitev in zagotavljanje takšnih informacij bodo ISL Online ali njegovi Pooblaščeni partnerji zagotovili informacije o vmesniku, potrebne za doseganje interoperabilnosti, ki presega obstoječe zmogljivosti API Programske opreme z neodvisno ustvarjenimi računalniškimi programi.

Stranka je odgovorna zagotoviti, da so oprema, na kateri je nameščena Programska oprema, in naprave, s katerih se dostopa do Programske opreme, v dobrem delovnem stanju in delovanju ter da ustrezajo zahtevam Programske opreme. Stranka je prav tako odgovorna za omrežno povezavo, prek katere se dostopa do Programske opreme, ter za vzdrževanje, zaščito in upravljanje poverilnic Uporabnikov, ki dostopajo do Programske opreme ali jo uporabljajo.

Stranka prevzema polno odgovornost za vse podatke in informacije, ki jih obdeluje Programska oprema (imenovani "Podatki sej"), pa tudi za vse dejavnosti, ki jih izvajajo Uporabniki ali Končni uporabniki, ki dostopajo do Programske opreme ali jo uporabljajo. Stranka je prav tako odgovorna za varovanje in vzdrževanje vseh pravic, povezanih s Podatki sej, ter za zagotavljanje, da ti podatki ne kršijo pravic tretjih oseb. ISL Online ne prevzema nobene odgovornosti ali obveznosti v zvezi s Podatki sej ali dejavnostmi Stranke, ki jih izvaja s pomočjo Programske opreme.

Ko ustvarite Račun ISL Online, se strinjate, da boste (i) vzdrževali varnost svojega Računa ISL Online z zaščito svojega gesla in omejevanjem dostopa do svojega Računa ISL Online; (ii) nas nemudoma obvestili, če odkrijete ali sumite na varnostne kršitve, povezane z vašim Računom ISL Online; (iii) prevzeli odgovornost za vse dejavnosti, ki se izvajajo na vašem Računu ISL Online, in sprejeli vsa tveganja za pooblaščeni ali nepooblaščeni dostop do vašega Računa ISL Online, v največji možni meri, kot to dovoljuje zakon.

7. Intelektualna lastnina

ISL Online ima izključne materialne avtorske pravice v zvezi s Programsko opremo, vključno z morebitnimi spremembami, prilagoditvami, posodobitvami ali nadgradnjami in/ali prevodi le-te, pa tudi v zvezi z vsmi znamkami, logotipi, domenskimi imeni, slikami, fotografijami, animacijami, videoposnetki, zvokom, glasbo, besedilom in aplikacijami, vključenimi v Programsko opremo, in katero koli drugo intelektualno lastnino, ustvarjeno v zvezi s Splošnimi pogoji.

Stranka se strinja, da nepreklicno prenaša na ISL Online vse materialne avtorske pravice, povezane z morebitnimi povratnimi informacijami, posredovanimi ISL Online, vključno z, vendar ne omejeno na, predloge, ideje, analitiko učinkovitosti ali druge informacije o Programski opremi ali povezanih storitvah. Ta prenos je neomejen po času, obsegu in ozemlju in omogoča, da ISL Online postane izključni imetnik vseh materialnih avtorskih pravic, povezanih s takšnimi povratnimi informacijami.

ISL Online je imetnik vseh lastninskih pravic in pravic intelektualne lastnine, povezane s Programsko opremo in priloženimi tiskanimi gradivi, razen posameznih delov tretjih oseb, ki so licencirane za uporabo in redistribucijo ISL Online v skladu z odprtokodnimi licencami. Poleg tega bodo vsa gradiva, ki so predmet avtorskih pravic, kot so znamke, logotipi, slike ali drugi elementi, ki jih Stranka posreduje ISL Online za namen prilagajanja Programske opreme za uskladitev z identiteto blagovne znamke Stranke, ostala last Stranke.

8. Zaupnost

Stranki se strinjata, da bosta ohranili zaupnost vseh informacij, izmenjanih med njima za izpolnitev obveznosti, določenih v tej Licenčni pogodbi. Te zaupne informacije vključujejo vse informacije, posredovane drugi stranki, vključno s kopijami in zapisi, ki izpolnjujejo katerega koli od naslednjih pogojev: (a) so označene kot zaupne ali izrecno označene kot takšne ob času izmenjave; (b) jih je treba ohraniti zaupne zaradi načel dobre vere in poštenega poslovanja, njihove narave ali bi jih razumna tretja oseba štela za zaupne; ali (c) jih je treba ohraniti zaupne v skladu z veljavno zakonodajo.

Dolžnost zaupnosti ne velja za informacije (a) ki so že pred razkritjem bile znane prejemajoči stranki, so bile razvite samostojno s strani prejemajoče stranke ali so bile drugače zakonito pridobljene s strani prejemajoče stranke; (b) ki so v javni domeni ali so bile objavljene ali postanejo del javne domene ali so objavljene brez kršitve Splošnih pogojev; (c) ki so bile izrecno pisno odobrene za razkritje s strani razkrivajoče stranke v razmerju do prejemajoče stranke; ali (d) ki jih je treba razkriti v skladu z veljavno zakonodajo ali zavezujočo sodno odločbo ali upravnim aktom organa.

9. Garancija

To programsko opremo in vse z njo povezane storitve zagotavlja ISL Online na osnovi "tako kot je" in "tako kot je na voljo". ISL Online ne daje nikakršnih izjav ali jamstev, izrecnih ali implicitnih, glede delovanja te programske opreme ali informacij, vsebine, gradiva ali izdelkov, vključenih ali povezanih s programsko opremo.

V polnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, ISL Online zavrača vsa izrecna, implicitna ali zakonska jamstva, vključno, vendar ne omejeno na, implicitna jamstva glede primernosti za prodajo, točnosti, stanja, neprekinjene uporabe, primernosti za določen namen ali nekršenje pravic tretjih oseb.

ISL Online ali njegovi pooblaščeni partnerji ne bodo odgovorni za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe te programske opreme, vključno z neposredno, posredno, naključno, kaznjivo in posledično škodo, vendar ne omejeno nanjo, razen če je pisno določeno drugače.

Zgornja izjava o jamstvu in odgovornosti ne vpliva na nobena jamstva in odgovornosti, ki jih v skladu z veljavno zakonodajo ni mogoče izključiti ali omejiti.

10. Odškodovanje

Stranka mora ISL Online obvarovati pred odškodninsko odgovornostjo za vse zahtevke, zahteve, ukrepe, stroške, škode, izgube, obveznosti in stroške, ki izhajajo iz katerega koli zahtevka tretje osebe (a) ki trdi, da Podatki seje ali dejavnosti, izvedene s Programsko opremo, kršijo pravice ali so povzročile škodo tretji osebi; (b) zaradi kršitve Splošnih pogojev s strani Kupca; ali (c) zaradi katerega koli drugega nepooblaščenega dostopa ali uporabe Programske opreme.

Nemudoma nas boste obvestili o vseh zahtevkih, ukrepih ali pravnih postopkih tretjih oseb, za katere izveste, in ki vključujejo ISL Online. Pridržujemo si pravico, da imamo ekskluzivni nadzor nad obrambo katerega koli zahtevka, ki je predmet povračila škode.

11. Omejitev odgovornosti

Nismo odgovorni za kakršno koli zamudo ali neizpolnitev kakršne koli obveznosti iz Splošnih pogojev, če je zamuda ali neizpolnitev posledica vzroka, ki je zunaj našega razumnega nadzora.

Programska oprema lahko vključuje netočnosti ali tipkarske napake. Spremembe se periodično dodajajo v vključene informacije. ISL Online lahko kadarkoli izboljša ali spremeni Programsko opremo. Nobene informacije, ki vam jih posreduje ISL Online, ne smejo biti štete ali razumljene kot nasvet.

ISL Online ali kateri koli od naših zastopnikov, uslužbencev, svetovalcev ni odgovoren za izgubo prihodka ali posredno, posebno, naključno, posledično, kaznovalno ali izjemno škodo, vključno z, vendar ne omejeno na, škodo zaradi izgubljenih dobičkov, prihodkov, prekinitve poslovanja, izgube poslovnih informacij ali pokvarjenih podatkov, ki izhajajo iz ali so na kakršen koli način povezani s Programsko opremo ali Splošnimi pogoji, ne glede na obliko ukrepanja, bodisi, ki temelji na pogodbi, odškodninskem pravu (vključno z, vendar ne omejeno na, preprosto malomarnostjo, aktivno, pasivno ali pripisano), tudi če smo bili seznanjeni z možnostjo ali verjetnostjo take škode ali ste bili obveščeni o možnosti take škode.

V največji meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, bo skupna agregatna odgovornost ISL Online do Stranke glede izgube prihodka ali dobička, obveznosti povračila, zahtevkov, izgub ali škode omejena na skupni znesek, ki ste ga dejansko plačali v preteklih dvanajstih (12) mesecih vašega Naročniškega obdobja za dostop ali uporabo Programske opreme.

Omejitve, določene v tem razdelku, ne bodo omejile ali izključile odgovornosti za hudo malomarnost, goljufijo ali namerno, premišljeno ali brezobzirno ravnanje katere koli Stranke.

12. Prenehanje

Ta Licenčna pogodba velja za trajanje vašega naročniškega obdobja, razen če katera koli stranka drugi stranki posreduje pisno obvestilo o odpovedi. Katera koli stranka ima pravico takoj odstopiti od te Licenčne pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki v primeru bistvene kršitve te Licenčne pogodbe s strani druge stranke. V primeru bistvene kršitve se v zvezi z odpovedjo upoštevajo posebnosti, določene v 4. členu te pogodbe.

Ob prenehanju te Licenčne pogodbe iz katerega koli razloga (a) prenehajo vse pravice, podeljene Stranki po tej Licenčni pogodbi; in (b) Stranka mora nemudoma prenehati z dostopanjem in uporabo Programske opreme.

Stranke, ki uporabljajo Programski paket za predplačilo in profesionalce, bodo imele dostop do zgodovine Sej Programske opreme vsaj tri mesece po datumu prenehanja. To bomo izbrisali na vašo zahtevo med ali po tem obdobju ali samodejno v skladu z našo politiko hrambe. Stranke, ki uporabljajo samogostujoči Programski paket, so same odgovorne za upravljanje in brisanje zgodovine Sej Programske opreme.

13. Nadaljnja veljavnost obveznosti

Vaša odgovornost za plačilo zneskov, ki jih dolgujete nam po tej Licenčni pogodbi, kot tudi obveznosti obeh strank, povezane z intelektualno lastnino, garancijami, povračilom škode in zaupnimi informacijami, bodo še naprej veljale tudi po prenehanju te Licenčne pogodbe.