Kaj je protokol za oddaljeno namizje (RDP)

Remote Desktop Protocol ali protokol za oddaljeno namizje je razvil Microsoft. Omogoča povezovanje z osebnim računalnikom, ki deluje v istem lokalnem omrežju (LAN). Ker gre za povezavo tipa vsak z vsakim (angl.: peer-to-peer), je potreben neposreden dostop do oddaljenega računalnika prek lokalnega omrežja.

Če se računalnik ne nahaja v lokalnem omrežju, bi morali, če bi se hoteli z njim povezati, najprej vzpostaviti Virtual Private Network (VPN) ali nastaviti posredovanje vrat na usmerjevalniku (angl.: router) oziroma požarnem zidu.

ISL Online omogoča RDP povezavo z računalnikom Windows, ki se nahaja izven lokalnega omrežja, brez uporabe VPN-ja in brez sprememb požarnega zidu.

Vse platforme

Kako to nastavim?

Sledite preprostim navodilom in vzpostavite tunel do oddaljenega namizja

Napredne orodja

Nastavite ISL AlwaysOn

Vstopi v sejo

Omogočite RDP

Delitev namizja

Nadzor prek RDP

Kako deluje

1. Aplikacija ISL Light na lokalnem računalniku preko strežnika(ov) ISL Online vzpostavi povezavo z ISL AlwaysOn, programom za oddaljen dostop, ki je nameščen na oddaljenem računalniku. Varna in šifrirana 256-bitna AES povezava se med lokalnim in oddaljenim računalnikom vzpostavi preko vrat 80/443/7615.

2. Posebna shema, integrirana v ISL Light, zažene aplikacijo za Oddaljeno namizje (Remote Desktop Connection - mstsc.exe) na računalniku operaterja in prek sistema ISL Online posreduje številko lokalnih vrat RDP do vrat RDP oddaljenega računalnika (3389). To pomeni, da sistem ISL Online samodejno vzpostavi tunel za oddaljeno namizje, ki usmerja seje RDP med lokalnimi in oddaljenimi računalniki. Ker RDP seja poteka preko tunela ISL Light seje, v oddaljenem omrežju ni treba odpreti privzetih vrat 3389/tcp.

3. Odjemalec za oddaljeno namizje vzpostavi povezavo s posrednikom za oddaljeni dostop (ISL AlwaysOn) in povezava se samodejno posreduje na strežnik RDP, vgrajen v operacijski sistem Windows.

4. Med lokalnim in oddaljenim računalnikom se vzpostavi Microsoft Remote Desktop povezava.

RDP - Kako deluje

Skoči na oddaljene računalnike

Računalnik, ki ima aktiviran ISL AlwaysOn, lahko služi kot odskočna točka, tako da posreduje povezavo na katerikoli drug računalnik ali vrata v svoji lokalni mreži. Na ta način lahko dostopate do kateregakoli računalnika v oddaljeni mreži - potrebujete zgolj en računalnik z aktivnim ISL AlwaysOn.

Postani odskočna točka za lokalne računalnike

Funkcija odskočne točke se lahko aktivira tudi z vaše/lokalne strani. V tem primeru bo vaš računalnik služil kot odskočna točka za vašo lokalno mrežo in s tem omogočil kateremkoli računalniku v vaši mreži, da se poveže na oddaljen računalnik z aktivnim ISL AlwaysOn.

Prednosti

Tehnologija varnega tunela (Remote Desktop Tunneling), ki jo uporablja ISL Online, prinaša naslednje prednosti:

1. Z vsemi sejami oddaljenega namizja (ISL Online seje, RDP, SSH in popolnoma prilagojene seje) lahko upravljate centralno iz enega samega vmesnika.

2. Vse povezave s tuneli se lahko vzpostavijo brez kakršnihkoli sprememb požarnega zidu ali prilagajanja vrat.

3. Poleg lokalne varnosti, ki jo zagotavlja protokol/seja preko tunela, vam ISL Online s šifriranjem nudi še dodaten varnostni mehanizem.

4. Poleg RDP in SSH lahko določite popolnoma prilagojeno sejo preko tunela. Ta vam omogoča interakcijo z oddaljenim računalnikom z uporabo programske opreme po vaši izbiri.

Uspešne zgodbe