Mitsubishi Chemical Systems
www.mitsubishichem-sys.co.jp

Panoga

Kemijska

Velikost

  • • Država: Japonska
  • • Končni uporabniki: 32,000, polovica vseh zaposlenih v Mitsubishi Chemical Holding Group
  • • Zahteve: hitra in zanesljiva podpora na daljavo znotraj Intraneta (VPN)

Izdelek

Podpora na daljavo

Licenca

Neomejena korporativna strežniška licenca

Oddaljena podpora za več kot 32.000 zaposlenih

Mitsubishi Chemical Systems (MCS) zagotavlja informacijsko-tehnične storitve 32.000 zaposlenim v približno 100 podjetjih na Japonskem in v azijsko-pacifiški regiji ter tako pokriva polovico vseh zaposlenih v celotni družbi Mitsubishi Chemical Holdings Group (MCHG). "Za učinkovito upravljanje tako velikega števila uporabnikov in pravočasno odpravljanje težav je bistvenega pomena zanesljiva in odzivna programska oprema za dostop do oddaljenega namizja," je povedal Koji Okuda, vodja skupine na oddelku za IKT infrastrukturo, MCS.

Mitsubishi Chemical Holdings Group
Z leve proti desni: g. Koji Okuda, g. Yoshihisa Ishimoto, g. Ishimoto, Keizo Suzuki (oddelek za IKT infrastrukturo, Mitsubishi Chemical Systems), g. Akira Kadonari (oddelek za podporo strankam, MCS)

Da bi pri povezovanju z oddaljenimi podatkovnimi centri zaščitili občutljive podatke in poskrbeli za njihovo varnost, so vsi računalniki, ki se nahajajo v podjetjih družbe MCHG preko virtualnega zasebnega omrežja (VPN) povezani v Intranet.Zaposleni se povežejo na MCHG Intranet z uporabo VPN klienta, ne glede na to, kje so. "ISL Online nam je omogočil, da v svojem Intranetu vzpostavimo namenski strežnik, ki nam omogoča nemoteno povezovanje in zanesljivo delovanje programske opreme za oddaljeno podporo v našem VPN-ju", Okuda pojasnjuje enega glavnih razlogov, zakaj so se odločili, da preidejo na ISL Online.

MCS je na svojem strežniku znotraj svojega VPN-ja namestil korporativno strežniško licenco ISL Online. "Naši računalniški tehniki se od koderkoli najprej povežejo v VPN družbe MCHG in nato zaženejo sejo oddaljene podpore z ISL Online. Pri tem jim ni treba prilagajati nobenih nastavitev povezave," pojasnjuje Okuda. ISL Online zazna, če je oddaljeni računalnik povezan v Intranet preko VPN in samodejno vzpostavi varno povezavo (tunel). "Pri ISL Online nam je všeč, da je programska oprema zelo enostavna za uporabo in se hitro poveže. Zaposlenim, ki jih podpiramo, ni treba namestiti ničesar," je dodal Okuda.

Dodatna zahteva MCS je bila možnost vpogleda v zgodovino oddaljenih sej. "Za boljše upravljanje s tveganjem in kakovostjo naših storitev smo želeli možnost dostopa do arhiva vseh preteklih oddaljenih sej. ISL Online nudi zelo pregledno poročilo o zgodovini sej z vsemi podrobnostmi, ki jih potrebujemo: uporabniško ime, trajanje seje, prenesene datoteke itd. Poleg tega omogoča samodejno snemanje sej," je dodal Okuda.

Odlična cenovna učinkovitost

Pri MCS so najprej kupili 10 strežniških licenc, vendar so jih kmalu nadgradili v neomejeno korporativno strežniško licenco, ki tehničnim svetovalcem na MCS omogoča, da zaženejo neomejeno število sočasnih sej z oddaljenimi računalniki, ustvarijo neomejeno število uporabniških računov ISL Online, nudijo podporo neomejenemu številu strank in namestijo programsko opremo na neomejeno število računalnikov ali mobilnih naprav. "Oddaljeno podporo nudimo velikemu številu končnih uporabnikov, zato je ključnega pomena, da nam ISL Online ne zaračunava glede na število strank, ki jih podpiramo, niti na število računalnikov, s katerimi se povezujemo," je Okuda poudaril učinkovitost cenovne politike ISL Online v primerjavi z rešitvijo, ki so jo uporabljali prej.

Oddaljena podpora na treh ravneh

MCS je uvedel programsko opremo ISL Online kot standardno orodje na vseh ravneh podpore med MCS in MCHG ter znotraj podjetij družbe MCHG. Pred tem so njihova podjetja uporabljala več različnih orodij za dostop do oddaljenega namizja. "Z ISL Online nudimo oddaljeno podporo na treh ravneh. Naš oddelek za pomoč uporabnikom v podjetjih MCHG z ISL Online običajno rešuje vsakdanje tehnične zaplete. To je osnovna raven podpore," je razložil Okuda. Kot edini sistemski integrator v skupini MCS razvija osnovne računalniške sisteme in poslovne aplikacije za podjetja v skupini MCHG ter zagotavlja napredno oddaljeno podporo za te aplikacije. "ISL Online uporabljajo tudi IT tehniki in strokovnjaki v posameznih podjetjih skupine MCHG. Seznanili smo jih z delovanjem programske opreme ISL Online, dobili so svoje uporabniške račune, tako lahko nekatere težave lokalno odpravijo," je dodal Okuda.

Kliknite za povečavo slike
Oddaljena podpora na treh ravneh

Ključne prednosti uporabe ISL Online

  • Enotno orodje za dostop do oddaljenega namizja za vsa podjetja v skupini MCHG
  • Večjezična podpora: trenutno se vsakodnevno uporabljajo japonščina, angleščina in kitajščina
  • Dodeljevanje različnih vlog svetovalcem na različnih nivojih: v nastavitvah ISL Online lahko omogočite pogled na oddaljeno namizje, izključite pa možnost nadzora tega računalnika
  • Podpora za več monitorjev: vedno več zaposlenih v IT oddelkih uporablja dva ali več monitorjev
  • Enostavna uporaba: končni uporabnik se s s klikom na povezavo poveže z oddaljenim tehnikom
  • Združljivost s starejšimi različicami: ni nujno, da končni uporabnik uporablja zadnjo različico ISL Light Client

O družbi Mitsubishi Chemical Holdings Group

Družba Mitsubishi Chemical Holdings Group povezuje 708 podružnic, ki imajo več kot 69.000 zaposlenih po vsem svetu in velja za eno največjih kemijskih podjetij na svetu. Podjetja te velike skupine delujejo na treh glavnih področjih: izdelki za izvedbo (performance products), industrijski materiali in zdravstvo.

O Mitsubishi Chemical Systems

V Mitsubishi Chemical Holdings Group postavljajo upravljanje infromacijske tehnologije med prednostne naloge, saj naj bi to prispevalo k izboljšanju poslovne uspešnosti in visoki varnosti velike količine internih informacij. Pri doseganju ciljev družbe MCHG ima ključno vlogo Mitsubishi Chemical Systems, ki zagotavlja standardizirano IT infrastrukturo, upravlja globalno mrežo MCHG ter preko svojih IT centrov nudi tehnično podporo posameznim podjetjem skupine v različnih regijah.