Hva er Remote Desktop Protocol (RDP)

Remote Desktop Protocol (RDP) er en proprietær protokoll utviklet av Microsoft. Det tillater en tilkobling til en PC som kjører på samme lokalnettverk (LAN). Siden en RDP-tilkobling er peer-to-peer, kreves det direkte tilgang til den eksterne PC-en via LAN.

Hvis en PC kjører utenfor det lokale nettverket, må det for å koble til den settes opp et VPN eller konfigurere port-viderekobling på ruter/brannvegg.

ISL Online tillater en RDP-forbindelse å etableres til en Windows-datamaskin i et eksternt nettverk uten VPN-tunnelering eller brannmurendringer.

Alle plattformer

Sett opp på få minutter

Follow our simple instructions to set up remote desktop tunneling.

Under panseret

Konfigurer ISL AlwaysOn

Bli med på en økt

Aktivere RDP

Skjermdeling

Kontroll via RDP

Hvordan det virker

1. ISL Light-appen på en lokal datamaskin etablerer en forbindelse med ISL AlwaysOn - en ekstern tilgangsagent som kjører på den uovervåkede datamaskinen i det eksterne nettverket gjennom ISL Online-server(e). En sikker, AES 256-Bit ende-til-ende kryptert forbindelse etableres mellom den lokale og eksterne datamaskiner gjennom portene 80 / 443 / 7615.

2. En spesiell ordning integrert i ISL Light starter Microsoft Eksternt skrivebordklient (Remote Desktop Connection - mstsc.exe) på operatørens datamaskin og videresender den lokale RDP-porten gjennom ISL Online-nettverket til port 3389 (standard RDP-port) videre til ekstern datamaskin. Det betyr at ISL Light automatisk etablerer en ekstern skrivebordstunnel til å rute RDP-økten mellom den lokale og eksterne datamaskiner. Siden RDP-økten er tunnelert gjennom ISL Light-økten er det ikke nødvendig å åpne ytterligere porter eller å konfigurere brannmuren for at økten skal fungere.

3. Ekstern skrivebordsklient etablerer en forbindelse med den eksterne tilgangsagenten (ISL AlwaysOn) og forbindelsen blir automatisk viderekoblet til RDP-serveren som er innebygd i Windows operativsystem.

4. En opprinnelig Microsoft Eksternt skrivebordforbindelse blir etablert mellom den lokale og den eksterne datamaskinen.

RDP - Hvordan det virker

Hopp til eksterne datamaskiner

Computer running ISL AlwaysOn can additionally serve as a jump box, forwarding the connection to any other computer and port in its Local Network. In this way you only need one computer running ISL AlwaysOn to access any computer in the remote network.

Fungerer som jump-box for lokale datamaskiner

Jump box functionality can be enabled on your/local side as well. In this case your computer will serve as a jump box for your local network, allowing any computer in your network to connect to the remote computer running ISL AlwaysOn.

Fordeler

ISL Online's tunnelteknologi for eksternt skrivebord gir følgende fordeler:

1. Du vil kunne sentralt administrere ISL Online's økter, RDP, SSH og helt tilpasse eksterne skrivebordsøkter fra ett enkelt grensesnitt.

2. Alle tunnelerte forbindelser kan gjøres uten endringer på brannmur og portkonfigurasjoner.

3. I tillegg til den opprinnelige sikkerheten gitt av at protokoll/økt blir tunnelert, får du et ekstra sikkerhetslag fra ISL Online's ende-til-ende kryptering.

4. Ved siden av RDP og SSH kan du definere helt tilpassede tunneler, som lar deg bruke programvaren du vil for å samhandle med den eksterne datamaskinen

Suksesshistorier