Algemene voorwaarden

Van kracht vanaf 15 april 2023

Welkom bij ISL Online!

Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van een juridisch kader voor toegang tot en gebruik van de software, bestaande uit de Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid, de Licentieovereenkomst, de Service Level Agreement (SLA) en het Restitutiebeleid (samen de 'Voorwaarden' genoemd). Lees al deze documenten die de Voorwaarden vormen, omdat ze gezamenlijk een geldige en juridisch bindende overeenkomst vertegenwoordigen tussen u en ISL Online wanneer u de software gebruikt of er toegang toe hebt.

Download de Serviceovereenkomst

De software is ontwikkeld en wordt geleverd onder de merknaam ISL Online op de volgende adressen: www.islonline.com en www.islonline.net ('Website') door XLAB d.o.o., een besloten vennootschap naar Sloveens recht, met registratienummer 1639714, btw-nummer SI15779092 en haar zakelijke adres Pot za Brdom 100, 1000 Ljubljana, Slovenië ('ISL Online Headquarters'). 'ISL Online' of 'Wij' of 'Ons' verwijst naar het hoofdkantoor van ISL Online of onze dochterondernemingen - zie de imprint voor details.

ISL Online ontwikkelt, verleent toegang tot, licentieert en ondersteunt de software in overeenstemming met de Voorwaarden. De 'Klant' (of 'U' of 'Uw') verwijst naar een rechtspersoon (of individuele persoon) die de software wil gebruiken of er toegang toe wil hebben in overeenstemming met de Voorwaarden.

De in de Licentieovereenkomst gedefinieerde termen hebben, tenzij anders gespecificeerd in deze Algemene Voorwaarden, dezelfde betekenis in deze Algemene Voorwaarden.

LEES DE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U TOEGANG KRIJGT TOT OF DE SOFTWARE GEBRUIKT. DOOR 'IK GA AKKOORD' TE SELECTEREN, TOEGANG TE KRIJGEN, GEBRUIK TE MAKEN OF DE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, ERKENT U DAT U DE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN, BEGREPEN EN GEEN BEZWAREN HEBT TEGEN DE VOORWAARDEN EN DAT U ERMEE INSTEMT ZE NA TE LEVEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN, MOET U ONMIDDELLIJK STOPPEN MET HET GEBRUIK OF DE TOEGANG TOT DE SOFTWARE EN WEGGAAN VAN DE WEBSITE.

 1. Doel van het bedrijf
 2. Privacy
 3. Beveiliging
 4. Licentieovereenkomst
 5. Service Level Agreement (SLA)
 6. Onderaannemers
 7. Prijslijst
 8. Valuta
 9. Belastingen
 10. Online betalingen
 11. Online bestelling via factuur
 12. Bankoverschrijving
 13. Geautoriseerde Partners
 14. Bestellen per telefoon/e-mail
 15. Factuur
 16. Communicatie
 17. Retourbeleid
 18. Toepasselijk recht en jurisdictie
 19. Diversen
 20. Wijzigingen
 21. Imprint