Wat is Remote Desktop Protocol (RDP)

Remote Desktop Protocol (RDP) is een eigen protocol ontwikkeld door Microsoft. Hiermee kan u verbinding maken met een pc die op hetzelfde Local Area Network (LAN) werkt. Omdat een RDP verbinding peer-to-peer is, is rechtstreekse toegang tot de externe pc via LAN vereist.

Als een PC zich buiten het LAN bevindt, moet een VPN worden ingesteld of port forwarding worden geconfigureerd op de router/firewall om er verbinding mee te maken.

ISL Online staat toe dat een RDP verbinding tot stand wordt gebracht op een Windows computer in een extern netwerk zonder VPN tunneling of enige firewallwijzigingen.

Elk platform

Installeer in enkele minuten

Volg onze eenvoudige instructies om remote desktop tunnelling in te stellen.

Onder de motorkap

Configureer ISL AlwaysOn

Deelnemen aan een sessie

Schakel RDP in

Scherm delen

Beheer via RDP

Hoe werkt dit

1. De ISL Light app op een lokale computer brengt via de ISL Online server(s) een verbinding tot stand met ISL AlwaysOn - een remote access agent op de onbeheerde computer in het externe netwerk . Een beveiligde, AES 256-bits end-to-end versleutelde verbinding wordt tot stand gebracht tussen de lokale en externe computers via poorten 80/443/7615.

2. Een speciaal in ISL Light geïntegreerd concept start de Microsoft Remote Desktop client (Remote Desktop Connection - mstsc.exe) op de computer van de operator en stuurt de lokale RDP poort via het ISL Online netwerk door naar poort 3389 (standaard RDP poort) op de externe computer. Dit betekent dat ISL Light automatisch een externe bureaublad tunnel tot stand brengt om de RDP sessie te routeren tussen de lokale en externe computers. Omdat de RDP sessie via de ISL Light sessie wordt getunneld, is het niet nodig om extra poorten te openen of om de firewall te configureren om de sessie te laten werken..

3. De Remote Desktop cliënt brengt een verbinding tot stand met de externe toegangsagent (ISL AlwaysOn) en de verbinding wordt automatisch doorgestuurd naar de RDP server die is ingebouwd in het Windows besturingssysteem.

4. Er wordt een native Microsoft Remote Desktop connectie tot stand gebracht tussen de lokale en de externe computer.

RDP - Hoe het werkt

Spring naar externe computers

Een computer met ISL AlwaysOn kan bovendien dienst doen als jump box en de verbinding doorsturen naar elke andere computer en poort in zijn lokale netwerk. Op deze manier heeft u slechts één computer nodig waarop ISL AlwaysOn wordt uitgevoerd om toegang te krijgen tot elke computer in het externe netwerk.

Dienen als jump box voor lokale computers

De jump box functionaliteit kan ook aan uw lokale kant worden ingeschakeld. In dit geval zal uw computer dienen als jump box voor uw lokale netwerk, waardoor elke computer in uw netwerk verbinding kan maken met de externe computer waarop ISL AlwaysOn draait.

Voordelen

De Remote Desktop Tunneling technologie van ISL Online biedt de volgende voordelen:

1. U kan alle ISL Online sessies, RDP, SSH en volledig gepersonaliseerde remote desktop sessies, centraal beheren vanuit één interface.

2. Alle getunnelde verbindingen kunnen worden gemaakt zonder wijzigingen aan firewalls en poortconfiguraties.

3. Bovenop de ingebakken beveiliging die wordt geboden door het protocol/sessie dat/die wordt getunneld, krijgt u een extra beveiligingslaag door de end-to-end encryptie van ISL Online.

4. Naast RDP en SSH kunt u volledig gepersonaliseerde tunnels definiëren, zodat u de software van uw keuze kan gebruiken om te communiceren met de remote computer.

Succesverhalen